Andopenn

Aleyna - Ankara 17

fakirisadami:

ilgincbirinsan:

Evet kısa ve öz yazıcam bizde tumblrdan tanıştık ve mesafelerin amına koyduk.

sadece mesafelerin amına koymamışsın anlaşılan .s:Dd   

(via parisintipsizi)

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter